ikona mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dla lekarza

Kto może przepisać zlecenie na sprzęt medyczny?

Pacjentom w Polsce przysługuje zaopatrzenie w wyroby medyczne na zlecenie osoby uprawnionej oraz ich naprawa.

Osobą uprawnioną może być:

 • fizjoterapeuta,
 • lekarz podstawowej opieki zdrowotnej,
 • lekarz specjalista,
 • pielęgniarka.

Prawo do zlecania wyrobów medycznych jest uzależnione od stopnia wykształcenia fizjoterapeuty.

Samodzielnie zlecać wyroby medyczne może fizjoterapeuta posiadający:

 • tytuł magistra fizjoterapii - dotyczy magistrów nowego systemu kształcenia, czyli osób, które:
  • po dniu 1 października 2017 r. rozpoczęły jednolite pięcioletnie studia wyższe w zakresie fizjoterapii,
  • odbyły sześciomiesięczną praktykę zawodową,
  • uzyskały tytuł zawodowy magistra,  
  • zdały Państwowy Egzamin Fizjoterapeutyczny z wynikiem pozytywnym.
 • tytuł specjalisty w dziedzinie fizjoterapii lub rehabilitacji ruchowej II stopnia - dotyczy magistrów starego systemu kształcenia, którzy:
  • przed dniem 1 października 2017 r. rozpoczęli/ukończyli studia wyższe z ustawowo określonego zakresu - w szczególności na kierunku fizjoterapia/rehabilitacja ruchowa,
  • posiadają minimum trzyletnie doświadczenie zawodowe.

Fizjoterapeuta ma możliwość wystawienia zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne dotyczące m.in.:

 • artykułów rehabilitacyjnych:
  • balkonik specjalny dla dzieci z odciążeniem tułowia,
  • pionizator,
  • wózek inwalidzki ręczny,
  • wózek inwalidzki dziecięcy,
  • wózek inwalidzki wykonany ze stopów lekkich z systemem szybkiego demontażu kół,
  • wózek inwalidzki składany dla osób samodzielnie poruszających się,
  • wózek inwalidzki specjalny,
  • wózek inwalidzki specjalny dziecięcy.
 • zaopatrzenia ortopedycznego:
  • orteza stabilizująca staw skokowy,
  • orteza stawu kolanowego z ruchomym stawem kolanowym z regulacją kąta zgięcia,
  • orteza stawu kolanowego obejmująca całą goleń i udo, z regulacją zakresu ruchomości,
  • orteza jednostronna lub obustronna unieruchamiająca lub stabilizująca staw biodrowy z regulowanym kątem zgięcia lub odwiedzenia,
  • orteza na całą kończynę dolną z ujęciem stopy z regulacją kąta zgięcia w stawie kolanowym,
  • orteza odwodząca do leczenia rozwojowej dysplazji stawu biodrowego,
  • orteza ręki stabilizująca lub korygująca (z wyłączeniem aparatu Stacka i Capenera),
  • orteza na rękę i przedramię,
  • orteza stawu łokciowego z regulacją kąta zgięcia z ujęciem ręki lub bez,
  • orteza stawu łokciowego z ujęciem ręki lub bez,
  • orteza na ramię i bark (z wyłączeniem temblaków i ortez typu „Dessault”),
  • orteza odwodząca stawu barkowego z regulacją kąta odwiedzenia,
  • gorset stabilizująco-unieruchamiający,
  • pas stabilizujący odcinek lędźwiowo-krzyżowy lub miednicę,
  • orteza (sznurówka) tułowia sztywna wysoka ze stalkami lub fiszbinami,
  • orteza (sznurówka) lędźwiowo–krzyżowa ze stalkami lub fiszbinami,
  • kołnierz sztywny, kołnierz półsztywny,
  • półgorsetowa orteza szyjna.

Specjalista w dziedzinie fizjoterapii posiada uprawnienia do wystawienia zleceń na wyroby medyczne:

 • grupa A pozycje 1-3,
 • grupa B pozycje 4-11,
 • grupa C pozycje 12-17,
 • grupa D pozycje 18-20,
 • grupa E pozycja 21,
 • grupa F pozycje 22-23,
 • grupa G pozycje 24-27,
 • grupa H pozycje 28-33,
 • grupa I pozycje 34-35,
 • grupa K pozycje 45-46,
 • grupa Ł pozycje 54-56,
 • grupa N pozycje 64-68,
 • grupa O pozycje 69-70,
 • grupa P pozycje 92-93 oraz 124-133.

Fizjoterapeuta posiadający tytuł magistra fizjoterapii z prawem do samodzielnego udzielania świadczeń fizjoterapeutycznych posiada uprawnienia do wystawienia zleceń na wyroby medyczne:

 • grupa J pozycje 36-44,
 • grupa L pozycje 47-53,
 • grupa M pozycje 57-63,
 • grupa O pozycje 69-70.

 

Komu przysługują bezpłatne wyroby medyczne?

Prawo do bezpłatnych wyrobów medycznych na zlecenie osoby upoważnionej, do wysokości limitu finansowania ze środków publicznych przysługuje:

 • inwalidom wojennym i wojskowym,
 • cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych,
 • osobom represjonowanym.

Prawo do bezpłatnych wyrobów medycznych na zlecenie osoby upoważnionej (m.in. fizjoterapeuta, lekarz, pielęgniarka), do wysokości limitu finansowania ze środków publicznych, według wskazań medycznych posiadają:

 • pacjenci do 18 roku życia ze stwierdzonym ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem lub nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, która powstała w okresie prenatalnym lub w czasie porodu,
 • pacjenci posiadający orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • pacjenci posiadający orzeczenie o niepełnosprawności ze wskazaniami do stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji czy edukacji.

 Brak limitu czasowego!

Tym osobom finansowanie przysługuje bez uwzględnienia okresów użytkowania, tzn.:

 • jeśli pacjent zużyje sprzęt w ciągu np. 4 miesięcy może starać się od razu o zlecenie na nowy sprzęt medyczny.

Osoby, które ukończyły 16 rok życia i posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności mają prawo do:

 • bezpłatnych wyrobów medycznych do wysokości limitu finansowania ze środków publicznych, według wskazań medycznych - bez uwzględnienia okresów użytkowania.

 

Czym jest orzeczenie o niepełnosprawności?

Orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności jest formalnym potwierdzeniem, że jesteś osobą z niepełnosprawnością. Na jego podstawie możesz starać się o różne świadczenia, ulgi
i uprawnienia. Orzeczenie może przysługiwać na stałe lub też na czas określony.

Jak je uzyskać?

 • Aby otrzymać orzeczenie należy udać się do lekarza pierwszego kontaktu, który na podstawie Twojego stanu zdrowia wypełnia odpowiednie zaświadczenie.
 • Zebrać niezbędne dokumenty:
  • wniosek o wydanie orzeczenia,
  • zaświadczenie lekarskie,
  • inne dokumenty potwierdzające faktyczny stan zdrowia.
 • Udać się do Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w twojej miejscowości w celu:
  • ustalenia terminu posiedzenia składu orzekającego, który określa zakres twoich ograniczeń oraz stopień niepełnosprawności.

Ponadto:

 • Osobom ze znacznym stopniem niepełnosprawności świadczenia opieki zdrowotnej udzielane są poza kolejnością przyjęć,
 • Niezbędnym jest posiadanie oraz okazanie dokumentu upoważniającego do wyżej wskazanych uprawnień, tj. orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Więcej szczegółowych informacji mogą Państwo uzyskać na oficjalnej stronie rządowej:

https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-orzeczenie-o-stopniu-niepelnosprawnosci